สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.3444

ตารางการใช้ห้อง

บันทึกวีดีโอการเรียนการสอน

(ห้องประชุม 5 ทั่นั่ง และ 10 ที่นั่ง บริเวณชั้น 2 ห้องสมุด อาคารเรียนและปฏิบัติการ

ใช้ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19)

เช็คตารางห้องว่าง และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ได้ที่              

ห้องประชุม 5 ที่นั่ง (ONLINE)

ห้องประชุม 10 ที่นั่ง (OFFLINE)